Polgármesteri Hivatal

Törökbálinti Polgármesteri Hivatal

  • Cím: 2045. Törökbálint, Munkácsy M. u. 79.
  • Központi telefonszám: (23) 335-021
  • Ingyenesen hívható zöld szám: (80) 202-273
  • E-mail:
  • Honlap: www.torokbalint.hu
Jegyző
Törökbálint Város Önkormányzata

dr. Kassai Annamária jegyző

Fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatalban szerdánként, előzetes bejelentkezés szükséges.

Bejelentkezés a Polgármesteri Hivatal titkárságán a (23) 335 021 / 230-as telefonszámon, valamint a e-mail címen.

Schliesshahn Henrikné aljegyző

Telefon: (23) 335-021 / 234

Ügyfélfogadási idő
Munkácsy M. u. 79.
Hétfő:
13.00 - 17.30
Szerda:
08.00 - 12.00
13.00 - 16.30
Péntek:
08.00 - 12.00
Elérhetőségek
IrodaMunkakörMellék
polgármester 231
jegyző 230
aljegyző 234
főépítész 291
informatikus251
Adóirodairodavezető270
Adóirodahelyi iparűzési adó, talajterhelés 226
Adóirodaadó- és értékbizonyítvány, végrehajtás (magánszemélyek)227
Adóirodaépítményadó, telekadó (magánszemélyek)258
Adóirodagépjárműadó271
Adóirodaméltányosság, adók módjára behajtandó köztartozás, idegenforgalmi adó273
Adóirodaépítményadó, telekadó (vállalkozások), végrehajtás (vállalkozások)274
Adóirodaadókönyvelés, átvezetések és visszautalások, adóigazolás283
Hatósági Irodairodavezető, birtokvédelem237
Hatósági Irodaipari és kereskedelmi ügyek, szálláshely279
Hatósági Irodaanyakönyvi események (születés, házasságkötés, haláleset, hazai anyakönyvezés) honosítás, apai elismerő nyilatkozat, hirdetmények228
Hatósági Irodagépjárművekhez behajtási engedély241
Hatósági Irodahagyatéki ügyek, hirdetmények289
Hatósági Irodaanyakönyvi események (születés, házasságkötés, haláleset, hazai anyakönyvezés) honosítás, apai elismerő nyilatkozat, életbenléti igazolás282
Hatósági Irodaingatlanok címigazolása (Központi Címregiszter), címer-, név- és zászlóhasználat engedélyezése, talált tárgyak202
Pénzügyi Iroda irodavezető243
Pénzügyi Iroda irodavezető-helyettes243
Pénzügyi Iroda könyvelés223
Pénzügyi Iroda pénztár255
Pénzügyi Iroda statisztika259
Pénzügyi Iroda intézmények könyvelése219
Pénzügyi Iroda számlázás214
Pénzügyi Iroda kötelezettségvállalások nyilvántartása213
Pénzügyi Iroda banki utalások249
Polgármesteri Kabinetpolgármesteri asszisztens231
Polgármesteri Kabinetpolgármesteri referens266
Polgármesteri Kabinetfőállású alpolgármester292
Szervezési és Jogi Irodaaljegyző, irodavezető234
Szervezési és Jogi Irodajegyzői referens248
Szervezési és Jogi Irodaszemélyzeti ügyek238
Szervezési és Jogi Irodaszemélyzeti ügyek244
Szervezési és Jogi Irodabizottsági és testületi munka236
Szervezési és Jogi Irodaönkormányzati rendeletek, szerződések nyilvántartása239
Szervezési és Jogi Irodajegyzői asszisztens230
Szervezési és Jogi Irodaiktatás242
Szervezési és Jogi Irodaiktatás222
Szociális és Társadalmi Kapcsolatok Irodájairodavezető, bérlakás igénylés288
Szociális és Társadalmi Kapcsolatok Irodájaeseti támogatás, lakhatási támogatás, ápolási támogatás, gyógyszertámogatás, temetési támogatás, köztemetés247
Szociális és Társadalmi Kapcsolatok Irodájarendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, intézményi étkezési térítési díj támogatás, szociális tanulmányi ösztöndíj, Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj208
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodakörnyezetvédelem (zaj, szennyvíz)204
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodairodavezető220
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodakörnyezetvédelem, fakivágás, parlagfű bejelentés260
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodaközútkezelő210
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodavízellátás, csapadékvíz elvezetés, kút bejelentés217
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodaberuházás263
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodaberuházás275
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodaberuházás290
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási IrodaHÉSZ tájékoztatás, telekalakítási ügyek, településképi bejelentés és véleményezés, közterület-használati engedély, parkolási engedély, tárolási igazolás299
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási IrodaHÉSZ tájékoztatás, telekalakítási ügyek, településképi bejelentés és véleményezés, közterület-használati engedély, parkolási engedély, tárolási igazolás250
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodaút, járda, csapadékvíz elvezetés297
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodavagyongazdálkodás, belterületbe vonás, bérlet, tulajdonjog-rendezés264
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodavagyongazdálkodás, belterületbe vonás, bérlet, tulajdonjog-rendezés203
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodavagyongazdálkodás, belterületbe vonás, bérlet, tulajdonjog-rendezés267
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodavagyongazdálkodási ügyek, belterületbe vonás, bérlet, tulajdonjog-rendezés278
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodavagyongazdálkodási ügyek, belterületbe vonás, bérlet, tulajdonjog-rendezés284
Városrendészeti Irodaközterület-felügyelet csoportvezető, közösségellenes ügyek, állatvédelmi ügyek, ebnyilvántartás235
Városrendészeti Irodaközterület-felügyelők280
Városrendészeti Irodaillegális hulladék-ügyintézés296
Szervezeti felépítés
Törökbálint Város Önkormányzatának szervezeti felépítése