Polgármesteri Hivatal

Törökbálinti Polgármesteri Hivatal

  • Cím: 2045. Törökbálint, Munkácsy M. u. 79.
  • Központi telefonszám: (23) 335-021
  • Ingyenesen hívható zöld szám: (80) 202-273
  • E-mail:
  • Honlap: www.torokbalint.hu
Jegyző
Törökbálint Város Önkormányzata

Kailinger Ildikó jegyző

Fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatalban szerdánként, előzetes bejelentkezés szükséges.

Bejelentkezés a Polgármesteri Hivatal titkárságán a (23) 335 021 / 230-as telefonszámon, valamint a e-mail címen.

Schliesshahn Henrikné aljegyző

Telefon: (23) 335-021 / 234

Ügyfélfogadási idő
Munkácsy M. u. 79.
Hétfő:
13.00 - 17.30
Szerda:
08.00 - 12.00
13.00 - 16.30
Péntek:
08.00 - 12.00
Elérhetőségek
IrodaMunkakörMellék
polgármester 231
jegyző 230
aljegyző 234
főépítész 291
informatikus251
Adó Irodairodavezető270
Adó Irodatalajterhelés, adók módjára behajtandó köztartozás226
Adó Irodahelyi iparűzési adó272
Adó Irodaadókönyvelés, átvezetések és visszautalások, adóigazolás, idegenforgalmi adó273
Adó Irodagépjárműadó, adó- és értékbizonyítvány271
Adó Irodaépítményadó, telekadó (A-K)274
Adó Irodaépítményadó, telekadó (L-ZS)258
Adó Irodaméltányosság283
Adó Irodavégrehajtás, inkasszó, adó- és értékbizonyítvány227
Hatósági Irodairodavezető, birtokvédelem237
Hatósági Irodaipari és kereskedelmi ügyek, szálláshely279
Hatósági Irodagépjárművekhez behajtási engedély, címer-, név- és zászlóhasználat engedélyezése, hirdetmények ügyintézése, életbenléti igazolás, hatósági bizonyítványok (közös háztartásban élésről, élettársi kapcsolatról)228
Hatósági Irodagépjárművekhez behajtási engedély, címer-, név- és zászlóhasználat engedélyezése, hirdetmények ügyintézése, életbenléti igazolás, hatósági bizonyítványok (közös háztartásban élésről, élettársi kapcsolatról), talált tárgyak241
Hatósági Irodarecepció247
Hatósági Irodahagyatéki ügyek, lakcímbejelentés289
Hatósági Irodaanyakönyvi események (születés, házasságkötés, haláleset, hazai anyakönyvezés) honosítás, apai elismerő nyilatkozat, lakcímbejelentés282
Pénzügyi Iroda irodavezető243
Pénzügyi Iroda irodavezető-helyettes243
Pénzügyi Iroda könyvelés223
Pénzügyi Iroda pénztár255
Pénzügyi Iroda statisztika259
Pénzügyi Iroda intézmények könyvelése219
Pénzügyi Iroda számlázás214
Pénzügyi Iroda kötelezettségvállalások nyilvántartása213
Pénzügyi Iroda banki utalások249
Polgármesteri Kabinetpolgármesteri asszisztens231
Polgármesteri Kabinetpolgármesteri referens225
Polgármesteri Kabinetfőállású alpolgármester292
Szervezési és Jogi Irodaaljegyző, irodavezető234
Szervezési és Jogi Irodajegyzői referens248
Szervezési és Jogi Irodaszemélyzeti ügyek238
Szervezési és Jogi Irodaszemélyzeti ügyek244
Szervezési és Jogi Irodabizottsági és testületi munka236
Szervezési és Jogi Irodaönkormányzati rendeletek, szerződések nyilvántartása239
Szervezési és Jogi Irodajegyzői asszisztens230
Szervezési és Jogi Irodaiktatás242
Szervezési és Jogi Irodaiktatás222
Szociális és Társadalmi Kapcsolatok Irodájatanulmányi és szociális ösztöndíjakról tájékoztatás288
Szociális és Társadalmi Kapcsolatok Irodájaönkormányzati segély, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, lakbértámogatás, lakáscélú támogatás, méltányos ápolási díj288
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodairodavezető220
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodakörnyezetvédelem, fakivágás, illegális hulladék-ügyintézés260
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodakörnyezetvédelem, illegális hulladék-ügyintézés, parlagfű bejelentés, kút bejelentés296
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodaközútkezelő210
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodavízellátás, csapadékvíz elvezetés217
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodaberuházás263
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodaberuházás290
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodaépítésügyi szolgáltatási pont, telekalakítási ügyek, településképi bejelentés és véleményezés, közterület-használati engedély, parkolási engedély, tárolási igazolás250
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodavagyongazdálkodás, belterületbe vonás, bérlet, tulajdonjog-rendezés264
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodavagyongazdálkodás, belterületbe vonás, bérlet, tulajdonjog-rendezés295
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodavagyongazdálkodás, belterületbe vonás, bérlet, tulajdonjog-rendezés267
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodavagyongazdálkodási ügyek, ingatlanok címigazolása (Központi Címregiszter)278
Városrendészeti Irodaközterület-felügyelet csoportvezető, közösségellenes ügyek, állatvédelmi ügyek, ebnyilvántartás235
Városrendészeti Irodaközterület-felügyelők280
Szervezeti felépítés
Törökbálint Város Önkormányzatának szervezeti felépítése